Klachten / richtlijnen

Wat als u een klacht heeft?

Wij, medewerkers van Dent10 Tandheelkundig Centrum willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hebben cliëntentevredenheid hoog in ons vaandel staan maar, desondanks kan het gebeuren dat u om wat voor reden niet tevreden bent over ons. Ook wij zijn tenslotte mensen waardoor er altijd iets mis kan gaan. Hieronder leest u wat u in dat geval kan doen. Voor ons zijn klachten of opmerkingen van groot belang zodat wij hierop een oplossing kunnen bieden en hiervan kunnen leren.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

U kunt uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken, bij onszelf als zorgverlener of onafhankelijk bij verschillende instanties. Wanneer u uw onvrede bij ons nog niet heeft kenbaar gemaakt, vragen wij u dit eerst te doen. Op deze manier kunnen we kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken met de betreffende behandelaar, zodat wij alle tijd hebben om de klacht persoonlijk met u te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u altijd nog laten bemiddelen of een formele klacht indienen. Wilt u de klacht liever schriftelijk kenbaar maken aan ons, dat kan natuurlijk ook.

Bemiddeling of een formele klacht?

Komen we er samen niet uit, of wilt u dat iemand bemiddeld in uw klacht? Als praktijk zijn wij aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde). Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:

  • Een bemiddelende rol spelen;
  • Overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie van de KNMT. Kijk op www.allesoverhetgebit.nl of www.knmt.nl voor meer informatie (zoek op klachtregeling) of neem contact op via 0900 – 202 5012.

TIP

Wilt u liever uw klacht en de verschillende opties eerst bespreken dan kunt u zich wenden tot het TIP (Tandheelkundige Informatie Punt) op telefoonnummer 0900 – 202 5012. Zij kunnen u telefonisch advies en informatie geven.