Beste cliënten,

 
Wij zijn gewoon open en verwelkomen u graag in onze praktijk. In verband met Covid-19 hebben wij voor uw en onze gezondheid wel een aantal maatregelen getroffen. Wij vragen hier uw aandacht voor.

 

 • Wij verzoeken u de 1,5-meter afstand in acht te nemen.
 • Het dragen van een zelf meegebracht niet-medisch mondmasker in de praktijk wordt bijzonder op prijs gesteld.
 • De plaatsen in de wachtkamer zijn op dit moment beperkt. Zorg dat u niet te lang van tevoren aanwezig bent, zodat het aantal wachtenden tot een minimum beperkt kan worden.
 • U wordt verzocht, indien mogelijk, zonder gezelschap naar de praktijk te komen.
 • Kinderen tot 18 jaar mogen vergezeld worden van 1 begeleider.
 • Afspraken worden ruimer ingepland om een volle wachtkamer te voorkomen.
 • Mocht en alle zitplaatsen in de wachtruimte bezet zijn, dan verzoeken wij u om na het aanmelden even buiten te wachten.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om bij binnenkomst uw handen eerst te reinigen met zeep. Dit kan in de toiletruimte.
 • U wordt verzocht om daarna uw handen te desinfecteren in de wachtruimte.
 • Helaas mogen wij geen handen schudden dus begroeten wij u met een glimlach.
 • Soms zullen wij u bij aanvang van de behandeling vragen te spoelen met een door ons verzorgd spoelmiddel.
 • Volg bij het verlaten van de praktijk de looproute. De route staat aangegeven met pijlen op de vloer.

 

U zult kort voor uw bezoek een herinneringsmail ontvangen met daarbij een vragenlijst. Wij vragen u die vragenlijst voorafgaand aan uw bezoek online in te vullen. Op basis van de vragenlijst kunnen wij beoordelen of u de praktijk veilig kunt bezoeken.

 

Wij werken in de behandelkamers volgens de strikte richtlijnen en protocollen binnen onze beroepsgroep. Daarnaast hebben wij extra beschermingsmaatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het Covid-19 virus te beperken.

 

Wij danken u voor uw begrip. Hebt u vragen of wil u overleggen? Wij zijn bereikbaar op 073-7820203. Natuurlijk kunt u ons in de praktijk ook altijd even aanspreken.

 

Team Dent10 Tandheelkundig Centrum