Klachten / richtlijnen

Wat als u een klacht heeft?

Wij, medewerkers van Dent10 Tandheelkundig Centrum willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hebben cliëntentevredenheid hoog in ons vaandel staan maar, desondanks kan het gebeuren dat u om wat voor reden niet tevreden bent over ons. Ook wij zijn tenslotte mensen waardoor er altijd iets mis kan gaan. In deze informatiebrief leest u wat u in dat geval kan doen. Voor ons zijn klachten of opmerkingen van groot belang zodat wij hierop een oplossing kunnen bieden en hiervan kunnen leren.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

U kunt uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken, bij onszelf als zorgverlener of onafhankelijk bij verschillende instanties.

 

Wanneer u uw onvrede bij ons nog niet heeft kenbaar gemaakt, vragen wij u dit eerst te doen. Op deze manier kunnen we kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken met de betreffende behandelaar, zodat wij alle tijd hebben om de klacht persoonlijk met u te bespreken.

Second opinion

Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te overwegen.

Bemiddeling of een formele klacht?

Komen we er samen niet uit, of wilt u dat iemand bemiddeld in uw klacht? Als praktijk zijn wij aangesloten bij de ANT klachtenregeling (Associatie Nederlandse Tandartsen). De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de consumentenbond goedgekeurd.

De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht voor te leggen aan de ANT klachtenonderzoekscommissie.

Informatie en bereikbaarheid

Het Bureau klachtbehandeling is bij voorkeur per e-mail bereikbaar op klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl
Wilt u een brief sturen dan kan dat naar onderstaand adres:
Bureau klachtbehandeling ANT
Margriettoren 9e etage
Haakbergweg 75
1101 BR Amsterdam

Bureau klachtbehandeling is ook te bereiken op telefoonnummer: 020-2374750

 

Geschillencommissie

Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is € 75,- griffiegeld verschuldigd.

Meer informatie en openingstijden vindt u op www.ant-tandartsen.nl/patienten

 

ANT