Klachten / richtlijnen

Wat als u een klacht heeft?

Wij, medewerkers van Dent10 Tandheelkundig Centrum willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hebben cliëntentevredenheid hoog in ons vaandel staan maar, desondanks kan het gebeuren dat u om wat voor reden niet tevreden bent over ons. Ook wij zijn tenslotte mensen waardoor er altijd iets mis kan gaan. In deze informatiebrief leest u wat u in dat geval kan doen. Voor ons zijn klachten of opmerkingen van groot belang zodat wij hierop een oplossing kunnen bieden en hiervan kunnen leren.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

  • Blijf er niet mee zitten maar spreek ons erop aan! Dan proberen we er samen uit te komen. U kunt het best even vooraf contact leggen via de balie, zodat de tandarts tijd voor u kan maken.
  • U kunt ook kijken op Allesoverhetgebit.nl of uw vraag daar beantwoord kan worden. Of win telefonisch advies in bij het Tandheelkundig Informatiepunt, tel. 0900 202 5012.
  • Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te overwegen.
  • Is uw klacht nog niet opgelost, dan kunt u uw klacht indienen via de website van de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.
  • Komt u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uit, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld.