Eerste bezoek Dent10

Tijdens uw eerste bezoek willen we uw (gebits-)situatie zo volledig mogelijk in beeld krijgen. We zullen informeren naar uw eigen wensen en visie. Indien aanwezig, gebruiken we de gegevens van uw vorige tandarts. Ook hanteren we een gezondheidsvragenlijst speciaal opgesteld voor het tandheelkundig team, aangezien er aspecten uit de algemene gezondheid van invloed kunnen zijn op uw mondgezondheid. Vaak maken we ook digitale röntgenfoto’s. Digitale röntgenfoto’s hebben een lage stralingsbelasting en zijn direct beschikbaar om te bekijken en met u te bespreken. De foto’s laten zien wat we met het blote oog niet altijd kunnen waarnemen. Met behulp van röntgenfoto’s kunnen we eventuele problemen in een vroeg stadium opsporen en behandelen.

 

Er zijn drie typen röntgenfoto’s. De grote overzichtsfoto of orthopantomogram, de kleinere bite-wings en de solo. Op de grote overzichtsfoto’s zien we alle wortels en het kaakbot van uw gebit. Ze geven ons informatie over eventuele ontstekingen, de kwaliteit van uw kaakbot en de stand of ligging van uw verstandskiezen. Dankzij de bite-wings komen we gaatjes tussen kiezen en onder vullingen op het spoor. Een solo-opname maken we als we meer informatie nodig hebben over één bepaalde tand of kies. Het is meestal voldoende om eenmaal in de twee à drie jaar bite-wings te maken en eenmaal in de vijf jaar een grote overzichtsfoto.

 

In principe bespreken we onze bevindingen meteen tijdens het eerste consult met u. Als we meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld om een uitgebreider behandelplan met u te bespreken, maken we een vervolgafspraak.